Akarsular

Akarsular:
Yalova’daki en önemli akarsular, kaynağını Samanlı Dağları’ndan alır. Gemlik ilçesi sınırları içinde, uzunluğu 40 km, debisi 3943 km/sn ve yıllık su hacmi 120.000.000 metreküp olan Selimandra deresi doğmaktadır. Dereağzı denilen yerden Samanlı deresi adını alarak denize dökülür. En geniş ve en uzun akarsudur. Bol su taşır. Nacaklı deresi bölümünde ormanlar arasında Sudüşen mevkiinde 30 metrekarelik bir şelale bulunur. Altınova ilçesinde, Hersek deltasının oluşmasını sağlayan Yalakdere bulunmaktadır. Diğer önemli akarsular; Kocadere deresi, Karpuz dere, Samanlı deresi, Safran deresi, Balaban deresi, Elmalık deresi, Sultaniye deresi ve Kılıç deresidir.

Derelerde en fazla akış genellikle Şubat, Mart aylarında görülür. Yazın ise debi çok azdır, fakat yataklarında sürekli su vardır. Beslenme alanlarındaki orman örtüsünün etkisi ve çeşitli kaynaklar yaz aylarında akışın sürmesine olanak sağlamaktadır. En az akış yaz sonuna rastlar. Bunların dışında yazları genellikle su bulunmayan dereler’ de bulunmaktadır.

Yalova Sınırları İçinde Yer Alan Akarsuları Şöyle Sıralıyabiliriz:

1-Kocadere: Kocadere Köyü ile Şenköy’ün güneyindeki sırtlardan doğan dereciklerin birleşmesiyle oluşur. Kocadere Köyü’nden geçtikten sonra denize dökülür. Bu akarsu adını taşıdığı ovayı sulamaktadır. Yaz aylarında suyu çok azalmakta ve sulama işlerinde pek kullanılamamaktadır.

2-Karpuz Dere (Teşvikiye Deresi): Gemlik ilçe sınırları içindeki birtakım dereciklerin SAZLI DERE ve SUDÜŞTÜ DERESİ ile birleşmesiyle meydana gelir. Sağından ve solundan aldığı birçok derecik ile birleşerek kuzeye doğru akışını sürdürür ve GÜNGÖRMEZ DERESİ adını alır. Teşvikiye Köyü yakınındaki GÖL DERE ile birleşerek TEŞVİKİYE DERESİ adını alan bu dere akışı en hızlı olan ve yatağı çakıl ve taşlarla dolu bir deredir. Paşa Limanı denilen yerde denize dökülür.

3-Koru Deresi: Hafız Yolu Tepesi ve Çakıllı Tepe sırtlarından çıkan dereciklerin birleşmesiyle oluşan bu dere Ortaburun Köyü içinden geçerek Çalıca Köyü topraklarının bir bölümünü de suladıktan sonra Koru Ovası’nda denize dökülmektedir. Bu ova üzerinde Yalova ekonomisinin yeni bir gelir kaynağı olan çiçekçiliğe ait olan seralar yer almaktadır. Yalova’nın en eski değirmeni olan ve ibo’nun Değirmeni adı ile bilinen su değirmeni’ de bu derenin üzerinde Çınarcık yolunun dereyi kestiği yerde kurulmuştur.

4-Samanlı Deresi (Sellimandıra Deresi): Samanlı Dağları’nın adıyla da anılmaktadır. Gemlik İlçesi’nin sınırları içinde kalan Taşpınar, Kolaçan Tepe ve Bedesten Tepe’lerdeki kaynaklardan doğmaktadır. Çevresindeki birçok dereciklerle beslenen ve Bedesten Deresi adı ile Yalova İli sınırları içine giren bu dere daha sonra Nacaklı Dere adını alır. Önce batıdan gelen Ferhat Deresi ile birleşen ve kuzeye doğru akışını sürdüren, daha sonra da Şeftali Dere ve Havuz Dere sularını da aldıktan sonra, Sellimandıra çevresinde, Kaplıcalar’dan gelen İsmail Dere ile birleşen bu dere Sellimandıra Deresi adını alır. Bu bölümden itibaren yatağı genişleyen akarsu, Yenimahalle Köyü, Kadıköy, Samanlı Köyü ile Devlet Üretme Çiftliği arazisini sular. Dereağzı denilen yerde Samanlı Deresi adı ile denize dökülür. Samanlı Deresi, en geniş ve en uzun akarsu olduğu gibi en bol su taşıyanıdır. Sellimandıra bölgesinin yukarısında bol miktarda alabalık bulunmaktadır. Nacaklı Deresi bölümünde ormanlar arasında Sudüşen mevkii’nde 30 metrelik bir de şelale oluşturmaktadır. Sudüşen Şelalesi, yazın bir çok meraklının konaklama ve ziyaret yeri durumundadır.

Samanlı Deresinin uzunluğu 40 km civarındadır. 81 km2 ‘lik su toplama alanına sahiptir ve Yalova istasyonundaki ölçümlere göre ortalama debisi 3.953 m /sn, yıllık ortalama su hacmi ise 120 milyon metreküptür.

5-Safran Deresi: Bu dere’ de Gemlik ilçesi sınırları içindeki Taşpınar ve Beşpınar tepelerinin kuzey yamaçlarından doğar. Etrafındaki birçok derecikle beslenir. Safran Deresi, Sarıkaya Boğazı’ndan geçerek, Kurtköy sınırları içinde Kurtköy Deresi adını aldıktan sonra Hacımehmet Köyü, Safranköy ve Yalova kent merkezi topraklarının büyük bir bölümünü suladıktan sonra Yalova’nın PTT binasının yanından denize dökülür. Safran Deresi’nin, Kurtköy cıvarında ve                     Sarıkaya Boğazı bölümünde bol miktarda alabalık bulunmaktadır.

6-Balaban Dere: Sugören Köyü civarından doğar, Harita Tepe civarından gelen dereciklerle birleşir. Balaban Dere, Esadiye Köyü içerisinden geçer. Soğucak Köyü altında ise Reşadiye Deresi ile birleşir ve Araştırma Enstitüsü sınırları içinden geçerek denize dökülür. Erozyonun fazla olduğu bir deredir.

7-Elmalık Deresi: Ayıcı Tepe yöresinde doğan bir çok derenin beslediği bu dere Elmalık Köyü ve Kazımiye Köyü arazisini suladıktan sonra Araştırma Enstitüsü sınırları içinde denize dökülür.

8-Sultaniye Deresi: Gacık Köyü’nün güneyindeki Erikli Tepe’den doğan dereciklerle beslenir ve etraftan yine birçok derecikler alarak Gacık Deresi adı ile Sultaniye Köyü’ne kadar gelir. Buradan itibaren Sultaniye Deresi adını alır ve Çiftlikköy’den geçerek denize dökülür. Yazın kurumaktadır.

9-Kılıç Deresi: Dumanlı Tepe’den akan dereciklerin Burhaniye Deresi ve Laledere ile birleşmesinden meydana gelmektedir. Taşköprü civarında Çatal Burun mevkiinde denize dökülür. Bu da temmuz ve ağustos aylarında kurumaktadır.

10-Yalakdere:Atınova İlçesi’ nin                         en önemli akarsuydur. Samanlı Dağlarını yararak geniş vadiler oluşturup akan,aktığı alanda yığdığı, taşıdığı topraklarla geniş bir ve                 çok verimli bir                 delta oluşturmuştur. Yalakdere, Derbent Deresi, Akçat Deresi ve Sulu Dere                     gibi derelerle beslenmektedir. Yalakdere’nin oluşturduğüu verimli alan üzerinde Hersek Köyü ile Altınova İlçe merkezi kurulmuştur.

11-Karanlıkdere:Altınova İlçesi’nin önemli derelerinden biridir. Samanlı Dağları’nın kuzey yamaçlarından kaynağını alır. Sermayecik,Örencik, Tevfikiye köylerinden geçerek, Karadere köyünde akışını sürdürüp Yalakdere ile birleşip, Hersek köyünün batısından Marmara denizine dökülür..

12-Acısuderesi: Havuzdere köyünün batısından, Tavşanlı Köyü’nün doğusundan akışını sürdürüp çevredeki küçük derelerden beslenerek denize dökülür.

13-Handere: Samanlı dağlarından doğar. Çiftlikköy ile Altınova ilçe sınırlarının arasından akşını sürdürüp Topçular İskelesinin yanından MarmaraDenizi’ne dökülür.

14-Kaledere:Armutlu ilçesinin içinden geçmektedir. Kapaklı Köyü’nün içinden geçerek denize ulaşmaktadır.

15-Armutlu Deresi:Armutlu İlçesinin adı da bu dereden geldiği söylenmektadir. Armutlu Deresi bir çok dereciklerle beslenmektedir.Bu dereciklerin en önemlisi Bakırdere’dir. İlçe merkezinin içinden geçmekte denize dökülmektadir..

16- Yamandere:Armutlu’nun önemli derelerinden biridir.

17-Uzundere: Yüksek dağlardan kaynağını alan Uzundere, Fıstıklı köyünden geçerek Gemlik Körfezine dökülmektedir.