Göller ve Barajlar

Göller ve Barajlar:
Yalova’nın tek doğal gölü Kocadere beldesinin güneyindeki Delmece Yaylası civarında bulunan ve Dipsiz Göl adıyla bilinen krater gölüdür. Diğer bir gölde Hersek gölüdür. Bunun dışında Termal ilçesinde Gökçe Baraj Gölü bulunmaktadır.

Hersek Gölü:
Marmara Denizinin güney yönünde doğu batı doğrultusunda uzanan çöküntü bir alanda oluşmuştur. Gölün denizle olan üç bağlantısı eskiden açık bir durumda iken şu anda kumla kaplı bir durumdadır. Bu girişlerden bir tanesinde metal ızgaralı beton bir balık tuzağı bulunduğu görülmüş ama şu anda bu tuzak terk edilmiş ve dağılmış durumdadır. Sahil şeridi boyunca uzanan beton bir set, lagünü denizden ayırmaktadır.

Deniz seviyesinde olan gölün batı yönünde yükseltisi fazla olmayan, üzeri ağaçlık ve çalılıklarla kaplı olan ve Deniz Üssü komutanlığı sınırları içinde kalan tepelik bir alan bulunmaktadır. Gölün doğu ve güney kısımları çayırlık ve tarım arazileriyle çevrelenmiştir. Ortalama göl alanı 150 hektar civarında olup, göl alanı yıllara ve mevsimlere göre değişiklik göstermektedir.

Büyük bir bölümü sığ olan gölün ortalama derinliği 1.5-2 metre civarındadır. Gölü besleyen yüzeysel tatlı su kaynağı bulunmamaktadır. Yeraltı sularıyla besleniyor olduğu tahmin edilmektedir. Göl ekolojik yönden ötrofik ( bol gıdalı ) bir göl olup, su içi bitkileri bakımından oldukça zengindir. Gölün özellikle batı kesimlerinde sazlık alanlar dikkat çekmiştir.

Su ürünleri açısından önem taşıyan gölde kefal, levrek, pisi, gümüş, dil ve ispari gibi balık türlerin yaşadığı öğrenilmiştir. Başta bu özellikler olmak üzere alanın biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olduğu ve önem arz ettiği gözlenmiştir.

Hersek Gölü Anadolu’ya Kuzeybatıdan giren kuş göç yolu üzerinde bulunması, uygun iklim koşulları ve besin maddeleri yönünden oldukça zengin oluşu değişik türden kalabalık kuş gruplarına beslenme, kışlama ve barınma olanağı sağlamaktadır.

Yapılan gözlemler neticesinde alanda değişik ördek türleri, sakarmeke, batağan, gri balıkçıl, büyük ve küçük beyaz balıkçıl, alaca balıkçıl, büyük karabatak ve çok sayıda değişik martı türlerin varlığı tespit edilmiştir. Özellikle alandaki ördek ve balıkçıl popülasyonların çokluğu dikkat çekmiştir.

Alanın geneli değerlendirildiğinde, başta su kuşları olmak üzere çok çeşitli yaban hayatı barındırması ve floristik açıdan zengin oluşu ve yukarıda belirtilen diğer özellikleri nedeniyle sulak alan özelliği taşımaktadır.

 

Dipsiz Göl:

Teşvikiye beldesine yaklaşık 10 km. mesafede olup yolu tamamen asfalttır.

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, Çınarcık Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Çınarcık İlçesi, Teşvikiye beldesi, Erikli yaylasında yer almaktadır.

Yalova istikametinden gelecek kullanıcılar, Çınarcık, Teşvikiye güzergâhını takip ederek, Armutlu, Gemlik; Bursa istikametinden gelecek olan kullanıcılar yolu asfaltlanmış olan Hayriye, Selimiye köyleri ve Delmece yaylası istikametinden kent ormanına ulaşabilirler.

Kent ormanından 2,5 Km mesafede 530 metre rakımda bulunan büyük dipsiz göl ( Krater Gölü) ve bu gölden 1,5 Km mesafede 570 metre rakımda olan küçük dipsiz göl çevrelerinde bulunan zengin orman florası ve yaban hayatı yönünden yedi göller bölgesindeki güzellikleri aratmayacak niteliktedir.

 

Gökçe Barajı:

Gökçe Barajı Çınarcık-Yalova-Karamürsel sahil şeridinin had safhaya varan içme- kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmıştır. Daha önce Yalova – Karamürsel arasındaki sahil siteleri, fabrikalar ve Karamürsel ihtiyaçlarını yeraltı sularından karşılamaktaydı.

Yeraltı suyu rezervinin ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle yeraltı suyu seviyesi gittikçe düşmekte ve bu nedenle deniz suyunun karaya doğru nüfuz etmesi sonucu yeraltı suyunda aşırı derecede tuzlanma görülmekteydi. Yeraltı suyunun seviyesinin düşmesi ve tuzlanması sonucunda yeterli verim alınamamaktaydı.

Çınarcık-Yalova-Karamürsel sahil şeridinin içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayabilecek iki kaynak bulunmaktaydı. Bu kaynaklardan birisi Yalova-Termal kesiminde Sellimandıra Deresi üzerinde 1981’de yapımına başlanılan ve şu anda faaliyette olan Gökçe Barajıdır. ikinci kaynak ise Altınova-Karamürsel kesiminde Yalakdere üzerinde inşa edilebilecek Ayazma Barajıdır. Gökçe Barajı daha ekonomik bulunduğundan öncelikle yapılması uygun görülmüştür. Ayazma Barajı ise Gökçe Barajı’nın ihtiyaçları karşılayamaz duruma geldiğinde (25-30) yıl sonra devreye girmek üzere geleceğe bırakılmıştır.

Gökçe Barajı ile ilgili Genel Bilgiler:

Drenaj alanı                : 86.5 km2

Akarsu                        : Sellimandıra deresi

Tesisin Hisse Ayrımı : İçme ve Kullanma suyu %85 Sulama Suyu %15

Yıllık ort. Akım              : 69.24 hm3/yıl

Barajdan toplam çekilecek su : 4 3 hm 3 /yı l

İçme suyu                    : 36.6 hm3 /yıl

Sulama suyu                 : 6.2 hm3/yıl

Max. Depolama hacmi        : 25.5 hm3

Max. Depolama alanı   : 127 ha.