İlin Topoğrafik Yapısı

İlin Topoğrafik Yapısı:
1.Dağlar:

Yalova İli’nin güney yönü tamamen Samanlı Dağları tarafından çevrilmiştir.Bu dağların uzantıları yer yer akarsu vadileriyle parçalanmışlardır. Samanlı Dağları’nın en yüksek noktası Yalova ile Gemlik sınır noktasında bulunan Beşpınar Tepesi (926 m) dir.

Yalova İli’ndeki yüksek alanlar:

-Beşpınar Tepesi …………………..926 m

-Dumanlı Tepe ……………………..897 m Laledere Köyü güneyinde

-Manastır Tepe……………………. 892 m

-Karlık Dağı Tepesi ………………..888 m

-Kolaçan Tepe ……………………..868 m

-Taz Dağı ……………………………867 m

-Ayıcı Tepe …………………………718 m

-Çakıllı Tepe…. …………………….692 m

-Katırlı Tepe.. ………………………683 m

-Dümbelek Tepe ……………………594 m

-Kale Tepe…………………………. 569 m Reşadiye Sivrisi’nde yer alan

-Hasan Baba Tepesi ………………545 m

-Mezarlık Tepe ……………………..512 m

2.Yaylalar:

Kocadere Köyü’ nün güneyindeki Delmece Yaylası.

Bkz.Yaylalar

3.Göller:

Dipsiz göl, Hersek gölü.

Bkz.Göller

4.Ovalar:

-Kocadere Köyü yakınındaki Kocadere Ovası ,

-Koru Köy ile Akköy arasında yer alan Koru Ovası,

-Devlet Üretme Çiftliği (Baltacı Çiftliği) sahilinde Liman Ova ile başlayan ve Sellimandıra’ya kadar uzanan Samanlı ve Kadıköy Ovaları,

-Elmalık Köyü’nden başlayıp Araştırma Enstitüsü (Millet Çiftliği) ne kadar uzanan Kazımiye Ovası,

-Taşköprü Köyü altında Taşköprü Ovası.

Bkz.Ovalar

5.Vadiler:

Gemlik Körfezi ve Yalova arasında batı-doğu doğrultusunda uzanan dağlık alan içinde derelerin yatakları doğrultusunda uzanan küçük vadiler bulunmaktadır. Bunların içinde en önemli yere sahip olan ise Sellimandıra vadisidir. Genellikle tüm bu vadiler birbirine paralel olarak uzanmaktadırlar. Sellimandıra vadisi Gökçedere yöresinde tabanını genişletir ve Marmara Denizi’ne açılır. Bu çeşitli vadicikler arasında küçük tepeciklerle birbirinden ayrılan ovalar bulunmaktadır.