Ovalar ve Vadiler

Ovalar ve Vadiler:

Samanlı Dağları’ından kaynağını alarak, denize doğru uzanan akarsuların çevrelerinde oluşan ve çok verimli toprakları olan ovalara sahiptir. Yalova’nın son yıllarda bu çok zengin ve verimli topraklar hızla kentsel alanlara dönüşmektedir.

1-Ovalar:

Kocadere Ovası :

Kocadere Köyü’nün içinden geçen Kocadere çayının geçtiği alanın her iki tarafında bulunan geniş topraklar Kocadere Ovası olarak anılmaktadır.

Koru Ovası:

Koru Ovası, Koru Köy ile Akköy arasında yer alan bölge bu adla anılır. Koru deresinin oluşturduğu çok verimli tarım alanlarıdır.

Samanlı ve Kadıköy Ovaları:

Samanlı ve Kadıköy Ovaları, bugün TİGEM olarak bilinen, eskiden Devlet Üretme Çiftliği ya da Atatürk’ün zamanında Baltacı Çiftliği olarak Yalovalıların bildiği, sahilindeki Liman Ova ile başlayan ve Sellimandıra deresi boyunca, Samanlı Köyü, Kadıöy, Safranköy, Yalova’ya kadar uzanan geniş ve verimli toprakların yer aldığı ova…

Kazımiye Ovası:

Kazımiye Ovası, Elmalık Köyü’nden başlayıp eskiden Araştırma Enstitüsü olarak bilinen şimdiki İl Tarım Müdürlüğü’nün toprakları olarak, eski adıyla Atatürk dönemindeki adıyla tanınan Millet Çiftliği’ne kadar uzanan alanın adı Kazımiye Ovası olarak bilinir.

Taşköprü Ovası:

Taşköprü Köyü ile Kazimiye ovasından, Altınova’ya kadar uzanan verimli alanın adı Taşköprü Ovası olarak bilinir.

Altınova:

Yalakdere ve onu besleyen kollarının çevresinde oluşan, denize kadar uzanan verimli toprakların oluşturduğu ovadır.2-Vadiler:      

Gemlik Körfezi ve Yalova arasında batı-doğu doğrultusunda uzanan dağlık alan içinde derelerin yatakları doğrultusunda uzanan küçük vadiler bulunmaktadır.

Bunların içinde en önemli yere sahip olan ise Sellimandıra vadisidir. Genellikle tüm bu vadiler birbirine paralel olarak uzanmaktadırlar. Sellimandıra vadisi Gökçedere yöresinde tabanını genişletir ve Marmara Denizi’ne açılır. Bu çeşitli vadicikler arasında küçük tepeciklerle birbirinden ayrılan ovalar bulunmaktadır.