Yalova Termal Kaplıcaları

Yalova Termal Kaplıcaları:

Yalova İli’nin iki ilçesinin adıyla anılan Termal ve Armutlu Kaplıcaları Türkiye’nin 1. derece önemli ve öncelikli kaplıcalarındandır. Termal Kaplıcaları Yalova İl merkezi’ne 12 km uzaklıkta Termal ilçe merkezinde bulunmaktadır. 212 yatak kapasitesine sahip olan Termal Turistik İşletmeleri, Samanlı Dağı’nın yamacında, vadi içerisinde yer almaktadır. 6 Eylül 1982 gün ve 17804 sayılı Resmi Gazetede yapılan ilana göre kaplıca işletme sınırları içindeki 104 hektarlık alan kamu mülkiyetinde bulunmaktadır. Termal kaplıcaları, Türkiye’nin en düzenli ve gelişmiş kaplıca alanıdır. Altyapı sorunu yoktur. Kaplıca‘ya ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır.

Termal Tesisleri’nin girişinde, sol tarafta, Yedi Havuzlar denilen, ard arda yapılmış yedi ışıklı bir çağlayan bulunmaktadır. Çeşitli, renklerdeki ortancaları ile ünlü Termal’de, çok nadide ağaçlar bulunmaktadır. 39 çeşit yaprağını döken ağaç, 26 çeşit yaprağını dökmeyen ağaç, 25 çeşit yaprağını döken ve sürekli yeşil çalı ve 18 çeşit sarıcı ve örtücü bitki vardır. Güney Park çam, manolya ve değişik türde ağaçlar içindedir.

Termal’de bulunan Gökçedere’ye kaplıca sularının verilmesiyle otel ve motellerin büyük bir bölümü tesisleri içerisinde müşterilerinin kaplıca sularından faydalanmalarını sağlamaktadırlar.

Yüzyıllardır çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi olan Termal’in şifalı su kaynakları günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Kaplıca suları romatizmalı ve metabolizmalı hastalıklarda, sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, ortopedik operasyonlar sonrası, deri hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kadın hastalıkları, fonksiyonel rahatsızlıklara sahip hastalara şifa dağıtmaktadır.

Geçmiş dönemlerde farklı kültürlerin etkisi altında kalan Termal, özellikle Romalılar döneminde kaplıcalardan dolayı çok ilgi görmüş ve önem kazanmıştır. M.Ö. 2000 yıllarında büyük deprem sonucunda ortaya çıktığı bilinen Termal kaplıcaları 6.yy ‘dan itibaren PYTHİA THERMA _Pythia ‘daki kudret ve kuvvet hamamları olarak gösterilmiştir. Bunun nedeni ise, toprak yarıklarında çıkan buhar ve sıcak sudan dolayı burasının bir yeraltı tanrısına ait olduğunun düşünülmesiydi. Özellikle gençlik aşısı yerine geçen Hayat İksiri kaplıca hamamları ilk olarak Kral Constantinus tarafından yaptırılıp, Iustinianos zamanında da restore edilmiştir.

Kaplıcalar, Sultan Abdülhamit zamanında tekrar önem kazanmış ve Ulu Önder Atatürk döneminde son halini almıştır. Atatürk, Termal’e büyük önem vermiş, sık sık dinlenmek üzere Termal’e gelmiş ve burada uzun zaman geçirmiştir. Termal, tarihinin her döneminde bir sağlık ve dinlenme merkezi olarak önemini korumuştur. Osmanlılar zamanında kaplıca suları 1892’de Cemiyet-i Tıbbiye tarafından incelenmiş, suların Aix Les-Bains sularına eşit olduğunun anlaşılması üzerine buraya otel ve hamam yapılmıştır. 1932 yılında Atatürk’ün kazı emrini vermesi ile başlatılan çalışmalar da çeşitli adak stelleri, mezar taşları, bir kilise ve dehliz, Bizans İmparatoru II. Iustinianos (M.S.565-578) monogramı taşıyan sütunlar bulunmuştur.

Kilise ve dehlizin o dönemin günah çıkarma yeri olarak kullanıldığı, hastaların gelecekten haber almak üzere burada uykuya yattıklarına dair rivayetler vardır. Dehlizde en ufak bir fısıltının diğer taraftan duyulması, bu rivayetlere ışık tutmaktadır. Kilisenin kapısında bulunan iki mezar taşının da Beş Melek Kilisesi’nin Ayazması’na ait olabileceği düşülmektedir

Kurşunlu Hamam:

16 yüzyıl önce Bizans İmparatoru Iustinianos tarafından yaptırılmıştır. Afet ve savaşlar nedeni ile zamanla toprağa gömülmüş olan Kurşunlu Hamam, 1990 yılında Osmanlı Padişahı Abdülhamit’in emriyle onarılmıştır. Hamamın üstü kurşunla kaplı olduğu için Kurşunlu Hamam adını almıştır. Banyonun dış cephesinde mermer üzerine Osmanlıca yazılmış bir kitabe bulunmaktadır.

Valide Hamamı Bizans Kralı Constantinus döneminde 6 kubbeli olarak yapılmıştır. Halen 3 kubbesi yoktur. Osmanlı döneminde Sultan Mecid tarafından onarılmış ve annesi burada tedavi gördüğünden Valide Hamamı adını almıştır. Banyonun buharlı oda bölümünde mermer üzerinde Osmanlıca bir kitabe yer alır. Ayrıca Çınar otelin önünde Doğu Çınarı olarak anılan Büyük Çınar ağacı, Anıt Ağaç tescil edilmiştir.

 

Kısa Tarihçesi ve Termal Kaplıcalarının Suyunun Faydaları:

Termal Kaplıcaları en az üç bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihçilere göre şifalı sular MÖ 2000’li yıllarda meydana gelen bir yer sarsıntısı sonucu ortaya çıkmıştır. Antik çağlardan günümüze kaplıcaların bulun­duğu bölge Pythia, Pylai, Hinopolis gibi birçok farklı adla anılır. Osmanlılar döneminde buraya kaplıcalarından do­layı “hamam” ya da “dağ hamamı” denir.

Arkeolojik bulgulara göre Termaldeki ilk ciddi imar çalış­maları, Konstantin ve Justinianus gibi Doğu Roma İmpa­ratorları tarafından yapılır. Osmanlı Sultanlarının bazıları da fasılalarla buradaki eserleri restore ettirip yanlarına yenilerini yaptırırlar. Termal ‘in eksiksiz bir sanat eseri olarak ele alınıp yeniden yorumlanması Atatürk sayesin­de olur. Atatürk Termali yazlık başkent olarak benimser, yolarını yaptırır, her türlü keşif ve onarım faaliyetine destek verir.

Yalova muhteşem tabiatı ve zengin kaynaklarıyla büyük bir şifa merkezidir ve geleceğin su şehri olmaya adaydır. Yapılan tıbbî tahliller, Termal Kaplıcalarının suyunun çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olduğunu göstermiştir: Bütün romatizma şikâyetleri, dolaşım sis­temi rahatsızlıkları, kırıklarda, idrar yolları ve safra kesesi taşlarının yaptığı rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, kadın has­talıkları, umumî sinir sistemi rahatsızlıkları, siyatik ve her türlü nevralji rahatsızlıkları, çeşitli felçler, adale has­talıkları ve Atrofileri.

Termal Kaplıcaları, Yalova İl Merkezinin 12 km. batısında, Termal ilçe merkezinde, Üvezpınar ve Gökçedere mahalleleri arasındaki ormanlık bir bölgede bulunmaktadır.

Termal Kaplıcalarının Ulaşım Olanakları:

Kaplıcalara hava, deniz ve karayolu ile ulaşım yapılabilmektedir. Kaplıcalar feribot iskelesine 12 km, hızlı feribot iskelesine ise 13 km uzaklıktadır. Kaplıca, İstanbul’a 187 km, Kocaeli’ye 67 km ve Bursa’ya ise 81 km’ dir. En yakın havaalanı İstanbul ve Bursa’da bulunmaktadır.

Termal Kaplıcalarının Tedavi (Endikasyon) Özellikleri:

Kaplıca suyunun tedavi özellikleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup kırık sekelleri, cilt hastalıkları, siyatik ve her türlü nevralji, romatizmal hastalıklar, dolaşım hastalıkları, çeşitli felçler, adale hastalıkları ve atrofilleri, kadın hastalıkları, hastalık ve ameliyat sonrası rahatsızlıklar ve metabolizma bozuklukların tedavisinde kullanılabilir niteliktedir.

Termal Kaplıcalarının Su Özellikleri:

66 ºC derece olan kaplıca suyu renksiz ve berrak termal sudur.