Altınova Değirmen Kalıntısı

Altınova Değirmen Kalıntısı:

Altınova İlçesi’nin, Subaşı Köyü, Zeytinlik mevkiinde sit dışı tescilsiz 19 pafta, 887 parselde, 460m2 yüzölçümüne sahip bır alanda bulunan değirmen kalıntısı Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ‘nun 1.01.2011 tarih 1793 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Eski değirmenler daha çok Yağcıdere üzerinde kümelenmişlerdir. Yalakdere’yi besleyen önemli kollardan biri olan Yağcıdere üzerinde 9 adet değirmen bulunmaktadır. Bu değirmenler Aktoprak Köyü ile Mahmudiye Köyü arasındadır. Bu değirmenlerin kültür envanterinde hiçbir kayıtları yoıktur.