Altınova Hersek Dilburnu Deniz Feneri

Altınova Hersek Dilburnu Deniz Feneri:

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü sınırları içinde 82 parsel üzerinde 400 44’ 24’’ N 290 30’ 48’’ koordinatlarında bulunan mülkiyeti Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait olan Deniz Feneri Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.07.2009 tarih ve 967 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Yığma tuğla örgülü olup tek katlıdır. 40 44′ 24″ N 29 30′ 48″ koordinatlarında bulunmaktadır. W. Fi. 3.0 sn. karakterinde, yerden 9 metre, denizden 12 rnetre yüksekliğinde ve 10 mil görüş mesafesindedir.