Altınova Hersek Köyü Sualtı Kalıntıları

Altınova Hersek Köyü Sualtı Kalıntıları:

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü sınırları içinde 82 parselin kuzeyinde, deniz kenarında ve su altında bulunan kalıntılar Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.07.2009 tarih ve 968 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Hersek (Heilenepolİs) ile Dilovası (Lybissa) arasındaki ulaşım için yapılmış İskele kalıntısı ya da deniz feneri izleri olduğu düşünülmektedir. Kalıntılarda horasan harcı izleri görülmektedir.