Armutlu İlçesi Fıstıklı Köyü Hamamı

Armutlu İlçesi Fıstıklı Köyü Hamamı:

Yalova ili, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü Tüzel Kişiliği Mülkiyetinde bulunan, sit dışı tescilsiz 2117 parselde yer alan hamam Kocaeli Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.02.2011 tarih 1823 sayılı kararı ile korunması gerekli 2. grup yapı olarak tescil edilmiştir.