Armutlu İlçesinde 24 Adet Sivil Mimari Örneği

Armutlu İlçesinde 24 Adet Sivil Mimari Örneği:
Yalova İli, Armutlu İlçesi, Salahiye, Çifte Selvi Caddesi köşesinde, 50 L 1c harita no.da kayıtlı 4166 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

İki katlı olan yapı, ahşap çatı saçaklı olup, alaturka kiremitlerle örtülüdür. Güney batı cepheden sokağa açılan eve, yenilenmiş bir demir kapıyla girilir. Taşlık kısmı almaşık duvar üst kat karkas arası tuğla olup, kerpiçle sıvanmıştır. Taşlığa üç adet kare formlu pencere açılmıştır. İkinci kat tamamen çıkma yapılmıştır. Çıkma yedi adet eliböğründe ile desteklenmiştir. Çıkma yapan bölüme 8. Güneydoğu cepheye ise altı dikdörtgen formlu ahşap kasalı pencere açılmıştır. Üst kat sıvalarında dökülmeler görülür. Dış cephedeki almaşık duvar örgüsü yapıya dekoratif açıdan zenginlik katmıştır.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Salahiye Caddesini güneyden Dere Sokağa bağlayan sokak üzerinde, 4257 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Zemin katın beden duvarlarında taş, tuğla malzemeleriyle almaşık duvar örgüsü görülür. Üst kat bağdadi sıva olup, hafif çıkma yapmıştır. Girişte 4, üst katta 6 adet dikdörtgen formlu ahşap asalı ve çıtalı pencereler açılmıştır. Herhangi bir süsleme ögesi yoktur.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Kaplıca Caddesi no:7’de, 4574–4575 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Yapı üç katlı, alaturka kiremitli ve ahşap çatılıdır. Güney ve batı yönünde sokağa açılır. Evin giriş kapısı batı cephesinde, ahşap şöveli olup iki kanatlıdır. Su basman seviyesine kadar ahşap hatıl ve çatkı arası moloz kırma taştır. Üst katlar ise ağaç hatıl arası kerpiç dolgu üzeri bağdadi sıvadır. Alt katta toplam 5 adet pencere bulunur. Bir tanesi kare formlu olup, diğerleri dikdörtgen şeklinde ahşap kasalı ve çıtalıdır. Üst kat dar bir çıkma yapmıştır. Çıkmalar güney cephede ahşap konsollarla desteklenmiştir. Güney cephede yer alan başoda cumbalıdır. Üst katta yine dikdörtgen formlu, ahşap kasalı pencerelerle aydınlatılmıştır. Dış cephede süsleme ögesi bulunmaz. Yuvarlak ahşap konsollar dekoratif bir hava katmıştır.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Kaplıca Caddesi no:8-6’de, 4574–4575 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Sokağa batı yönünde açılan yapı iki katlıdır. Üst örtüsü ahşap çatılı, taşkın ahşap alaturka kiremitlidir. Çatı iki adet konsolla desteklenmiş. olup, bir tanesi günümüze gelebilmiştir. Depo kısmı ahşap hatıllar arasına kırma taş dolgudur. Üst katta bağdadi sıva görülür. Güney cephesi sıvasızdır. Depoya ahşap söveli iki kanatlı ahşap kapıyla girilir. Bu bölümde küçük bir havalandırma penceresi bulunur. Üst katta ise dikdörtgen formlu biri yuvarlak kemerli olmak üzere iki adet pencere açılmıştır. Dış cephede herhangi bir süsleme öğesine rastlanmaz. Yapı oldukça bakımsız durumdadır.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Kaplıca Caddesi no:9-11’de , 4582–4583 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir

Üç katlı olan yapı, ahşap çatılı ve taşkın ahşap saçaklı kiremit örtülüdür. Ev güney yönünde sokağa açılır. Depo kısmi ahşap hatılların arasına taş dolguludur. Üst katlar ise bağdadi sıvalıdır. Evlere ki ayrı kapıyla girilir. Giriş kapıları ahşap sövelidir. ikinci kat çıkma yapmıştır. Çıkmalar elibelindelerle desteklenmiştir. Üçüncü katın iki yanında bulunan başodalar cumbalıdır. Depo kısmında dört adet kare formlu, iki ve üçüncü katlarda ise onar adet dikdörtgen formlu ahşap kasalı pencere mevcuttur. Yapıda süsleme öğesine rastlanmaz.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, İman sokak no:1’de , 4688 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

İki katlı olan yapının çatısı ve saçağı ahşaptır. Güney ve batı yönlere cephesi vardır. Girişi güney cephedendir. Evin depo kısmı ahşap hatıl arası taş dolgudur. Depo kısmına üç adet kare pencere açılmıştır. Üst katlar bağdadi sıvalıdir. İkinci kata toplam 5, üçüncü kata 9 adet dikdörtgen formlu ahşap pencere açılmıştır. Yapıda herhangi bir süsleme öğesine rastlanmaz.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Nusretiye Çıkmazı, 4692 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

 

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Nusretiye Caddesi no:7’de , 4731 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Bahçe içinde bulunan yapının dış duvarları yıkılmış olup, ev bütünlük arz etmemektedir. Mevcut olan kısımlardan ahşap karkas arası tuğla malzemeyle yapıldığını ve ahşap çatılı olduğunu anlıyoruz. Bahçe duvarları almaşık duvar örgüsünde yapılmış, yüksek tutulmuştur. Bahçeye örgülü yuvarlak kemerli ahşap iki kanatlı bir kapıyla girilir. Kapının sol tarafına demir korkuluklu pencere açılmıştır.

 

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Nusretiye Caddesi,No:17 , 4744 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Yapı iki ve üç katlı bitişik iki evden oluşuyor. Evler batı cephesinden sokağa açılmaktadır. Ahşap çatı ve saçaklıdır. Depolar ve ikinci kat ahşap hatıl arası taş ve tuğla malzemeden, üst katlar ise tamamen ahşap malzemeden yapılmıştır. Evler, dikdörtgen ahşap kasalı pencerelerle aydınlanmıştır. Sağdaki yapı iki katlıdır, üst katı çapraz çıkma yapmıştır. Çıkma ahşap elibelinde ve bir adet direkle taşınmaktadır. Üst kat ahşap döşemelerinde çürüyen kısımlara sonradan tuğla döşenmiştir. Bu evin girişi iki kanatlı ahşap kapıyla sağlanır. Evlerde sonradan eski pencerelerin ahşap döşemelerle ve tuğla malzemeyle kapatıldığını ve farklı yerlerde pencere açıldığını görüyoruz.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, İmam Sokak No:16, 4749 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Güneybatı cepheden sokağa açılan yapı üç katlıdır. Ahşap çatılı üzeri kiremit örtülüdür. Taşlık dediğimiz kısım taş, tuğla örgülü yer, yer kerpiçle sıvanmıştır. Buradan içeriye iki kanatlı ahşap söveli bir kapıyla girilir. Üst katlarda ise bağdadi sıva görülür. İkinci katta beş adet ahşap kasalı pencere mevcuttur. Üçüncü kat sağ ve solda çıkma yapmıştır. Çıkmalar ahşap konsollarla desteklenmiştir. Çıkma yapan bölümler üçer adet ve ortada bir adet olmak üzere toplam yedi adet dikdörtgen formlu pencereyle aydınlatılmıştır. Batı cephesinde dört adet pencere bulunur. Dış cephede süsleme ögesine rastlanmaz.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Kaplıca Caddesi no:7’de , 4574–4575 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Taş ve tuğla malzemeden yapılmış olan evin sadece depo kısmı mevcuttur. Üst katı yıkılmıştır. Bakımsızdır. Duvarlarda bitkilenme görülür.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Kaplıca Caddesi no:7’de , 4574–4575 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Güneydoğu ve güneybatı cepheden sokağa açılan bu ev iki parselde yer almaktadır. Bitişik nizam iki ayrı evden oluşur. Uç katli olan yapı ahşap katı ve saçaklı, alaturka kiremitlidir. Depo kısmi ahşap hatıl arası kırma taş dolgudur, kerpiçle sıvanmıştır. Yan yana iki farklı kapıyla girişler birbirinden ayrılır. Üst katlar ise bağdadi sıvalıdır. Üçüncü kat Çıkma yapılmıştır. Çıkmalar dokuz adet ahşap konsolla desteklenmiştir. Konsolların taraklı yüzeyi yapıya dekoratif bir hava katmıştır. Güneydoğu cephesi sağlı sollu çıkma yapmış olup, ortada kalan kısım balkon olarak değerlendirilmiştir. Ev bol pencereyle aydınlatılmıştır. Ahşap kasalı pencerelerin bir kısmı sonradan yenilenmiştir. Diş cephe sıvalarında dökülmeler görülür.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Kaplıca Caddesi no:7’de , 4574–4575 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Güneybatı yönünde sokağa açılan ev üç katlıdır. Depo kısmı ahşap hatıl ve çatı arası taş döşemedir. Üzeri kerpiç sıvanmıştır. Üst katlar ise tamamen ahşaptır. Üçüncü katın bir bölümü ve çatısı çökmüştür. Depo kısmına iki küçük pencere açılmıştır. Birinci katta, biri giriş kapısının üzerinde olmak üzere toplam beş adet pencere bulunur. Pencereler dikdörtgen şeklinde, ahşap kasalıdır. Sökmeden önce üçüncü katta ortada bulunan boş odanın cumbalı olduğu ve cumbanın konsolla desteklendiği görülüyor.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Kaplıca Caddesi no:7’de , 4574–4575 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Üç parsele yerleşmiş bitişik nizam iki evden ibarettir. Güney bati yönünde sokağa açılan bu evlerden batıda olan iki katli, diğeri ise üç katlıdır. Ahşap çatılı saçaklı, alaturka kiremitlidir. Evler su basman seviyesine kadar ahşap hatıl ve çatı arası moloz taş malzeme, üst katlar bağdadi sıvalıdır, Ev ahşap direklerle taşınmaktadır. Depo kısımlarına küçük kare pencereler açılmıştır. Eve ahşap söveli iki ayrı kapıyla girilir. Bunların biri ahşap iki kanatlı orijinal diğeri ise sonradan yenilenmiş demir kapıdır. Üst katlar kademeli olarak çıkma yapılmıştır. ikinci kat 5 adet, üçüncü kat ise 3 adet ahşap konsolla desteklenmiştir. Katlarda dikdörtgen ahşap kasalı pencereler bulunur. Diş cephede herhangi bir süsleme öğesine rastlanmaz. Yapı oldukça bakımsız durumdadır. Sıvalarda dökülmeler ahşap çatı saçaklarına çürümeler görülür.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Kaplıca Caddesi no:7’de , 4574–4575 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

katlı yapı, ahşap çatılı ve taşkın ahşap saçaklı alaturka kiremitlidir. Güneydoğu ve güneybatı cepheden sokağa açılır. Depo kısmı ahşap hatıl arası taş dolgudur. Bu bölümde iki adet pencere bulunur. Üst kat ahşap karkas arası tuğladır. Güneydoğu cephesine iki dikdörtgen pencere açılmıştır. Güneybatı cephesinin üzeri kerpiç sıvalıdır. Bu cephe çıkma yapmış olup, giriş cephesidir. Dört adet dikdörtgen ahşap kasalı pencere bulunur. Ahşap söveli, iki kanatlı kapı ile içeri girilir. Yapıda herhangi bir süsleme öğesine rastlanılmaz.

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Bayır sokak no:7’de , 4866 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konut; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Yapı üç katlı, ahşap çatı ve saçaklı, alaturka kiremitlidir. Batı cephesinden sokağa açılmaktadır. Depo kısmı ahşap hatıl arası taş dolgudur. Üst katlar ise bağdadi sıvadır. Üçüncü kat çıkma yapmıştır. Katlarda dikdörtgen formlu ikişer pencere bulunurken depoda küçük bir pencere açılmıştır.