Armutlu Osmanlı Dönemi Mezar Taşları

Armutlu Osmanlı Dönemi Mezar Taşları:

Yalova ili, Armutlu İlçesi, Armutlu Tüzel Kişiliği Mülkiyetinde, sit dışı, 1754, 1755, 1756, 2052, 1505 parsellerde yer alan mezarlık Osmanlı Dönemi mezar taşları bulunması sebebiyle Kocaeli Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.11.2010 tarih 1675 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.