Armutlu’da Armutlu İskele Camii

Armutlu’da Armutlu İskele Camii:

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Sahil Caddesi, İskele Mevkii’nde 50 L III d imar paftası içinde yer alan İskele Camii; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 12.11.1998 tarih ve 4967 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Küçük boyutta, kare planlı bir camidir. Kitabesinde 1973 yılında yazılmasına karşın bu tarihin onarım tarihi olduğu belirtilmektedir.