Armutlu’da Hamam

Armutlu’da Hamam:

Yalova İli, Armutlu İlçesi, 50 L 1c harita no.da kayıtlı 25 pafta, 4206 parselde bulunan Yeni Hamam; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Moloz taştan yığma olarak yapılmış, dikdörtgen planlı, küçük boyutlu bir hamamdır. Armutlu deresi kenarında ve şehir merkezinde yer alır. Hamam üç bölümlü oluşmaktadır. Soyunmalık bölümü restorasyonla eklenmiştir.

Dikdörtgen şeklinde olan bu bölümü üç küçük kubbe örter.

Soğukluğa küçük bir kapı açılır, bu bölümü büyük bir kubbe örtmektedir. Soğukluk kısımı iç duvarında üç adet kapalı sivri kemer ve dört adet de içe açılan tonoz bulunmaktadır.

Hamamın ortasına  sonradan eklenmiş yuvarlak formlu havuz bulunur. Sıcaklık kısımı ikiye ayrılmış olup, kurnalar yerleştirilmiş, üzeri iki kubbeyle örtülmüştür.