Çınarcık-Teşvikiye Antik Su Sistemi

Çınarcık-Teşvikiye Antik Su Sistemi:

Çınarcık-Teşvikiye’de Roma dönemine ait Antik Su Sistemi; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 11.06.2006 tarih ve 1556 sayılı kararı ile tescil edilmiştir

13, 12, 11, 47 46, 45, 90, 89, 88, 87, 86, 122, 123, 170, 169, 168, 167, 217, 214, 213, 166, 165 nolu Orman Bölmeleri- Çınarcık Belediyesi 1990 ada- l, 2, 8, 9, 10, 11, parseller 220, 953, 3866, 3878, 3879, 3880, 3881, 3891, 3892, 3893, 3894, 3904, 3905, 3906, 3907, 3917, 3918 parseller..

Güngörmezler mevkiinden Kemertepe mevkiine kadar uzanan kanal ve kemerlerden oluşan su sistemi. Başlangıç kısmı, kaya içindeki doğal bir kovuğun insan eliyle oyularak ve harçlı moloz taş duvar örgüsüyle şekillendirilerek oluşturulmuş bir kaptajdır. Bu bölümden sonra Teşvikiye deresinin doğusunda yer alan tepelerin yamaçları boyunca yaklaşık olarak Çınarcık Belediye sınırına kadar uzanan 7 km. uzunluğundaki kanal güney-kuzey doğrultusunda yaklaşık 150 m. kotundan 50 m. kotuna doğru hafif bir eğimle alçalmaktadır. Üst kısmı tonozlu olan kanalın yüksekliği 1.80 m. – 2.00 m. genişliği 1.00 – 1.20 m. olup moloz taştan kireç harcı kullanılarak inşa edilmiştir. Hat boyunca havalandırma bacaları ve dinlendirme havuzları yer almaktadır. Kanalın önemli kısmı toprak altında olup bazı bölümler yüzeyde takip edilmektedir. Çınarcık Belediyesi mücavir alanındaki bölümde Kemertepe doğrultusunda yaklaşık 200 m. bölümü izlenebilen Akuadükt kalıntısı bulunmaktadır. Yaklaşık 5 m. genişliğinde ve 5 m. yüksekliğinde olan kemerlerden 2-3 tanesi halen ayakta olup toplam 5 veya 6 adet olduğu tahmin edilmektedir. Bu alanda yakın dönemde oluşturulan toprak yol ile bir kısmı tahrip olmuşlarsa da yüzeyde kemer ayaklarının izleri görülmektedir. Tuğla ve moloz taştan almaşık teknikte inşa edilen kemerlerin üst bölümünde su kanalı halen iyi korunmuş vaziyettedir. Kemertepenin kuzeyindeki kıyı bölgesinde bugün Paşa Limanı olarak adlandırılan bölgedeki orta veya büyük ölçekli bir antik yerleşimin su ihtiyacını karşıladığı düşünülmektedir.