Çobankale Kale Kalıntıları

Çobankale Kale Kalıntıları:

Kale kalıntıları yalak dere vadisini takip eden Altınova Yalakdere karayolunun yaklaşık 8.km’sinde Karadere’nin Yalakdere ile birleştiği noktanın biraz kuzeyinde bulunan ve yaklaşık 150 m yüksekliğindeki, 3 tarafından Yalakdere ile çevrili doğal bir kayalık üzerinde bulunmaktadır.

Çok sık çalılık ve ağaçlarla kaplı olan tepedeki Kalenin güney kısmında yer alan iki burç diğerlerinden daha iyi korunmuş vaziyettedir. Diğer burçlara ait kalıntılar yer yer takip edilebilmekteyse de surlar neredeyse yok olmuştur. Yarım daire planlı burçlar ve surlar yerel kayalardan ve seyrek olarak kullanılan tuğladan harç kullanılarak örülmüştür.

Kale antik dönemde İstanbul (Byzantion), İznik (Nicea) ve İzmit (Nicomedia) gibi üç önemli kenti birbirine bağlayan ve İznikten başlayarak Altınova   Hersek Köyünde (Helenopolis) denize ulaşan yol üzerinde stratejik bir noktada kurulmuştur.

Yalova İli, Altınova İlçesi Karadere köyü Çobankale mahallesi 1/25.000 H22c2-H23dI pafta ve 1/1000 ölçekli Orman kadastroda yer alan Çobankale kale kalıntıları I. Grup korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 04.04.2004 tarih ve 10273 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.