Gacık Köyü’nde Hamam

Gacık Köyü’nde Hamam:

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Gacık Köyü, 23 pafta, 936 parselde bulunan Hamam; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.04.1992 tarih ve 2845 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Yapı tek katlı kargirdir. iki bölümden meydana gelen hamama giriş bölümündeki küçük odadan geçilmektedir. Mekanlarda üçer kurna vardır. Kubbeler dışarıdan sekizgen kasnağa oturur. Üst örtünün, ortasında birer fener (aydınlatma penceresi) bulunur. İçte kubbe şeklindeki örtünün kasnak kısımları sivri kemerlerle süslenmiş ve pandantiflerde sivri kemer içi yarım kubbeler yer almıştır. Yapının restorasyonu için çalışmalar başlatılmış olup, projesinin hazırlanarak kurul onayına sunulması sürecindedir.