Hersek Köyü’nde 19. ve 20. y.y. Ait Mezarlık

Hersek Köyü’nde 19. ve 20. y.y. Ait Mezarlık:

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, 4 pafta, 97 parselde bulunan 19. ve 20. yüzyıla ait Mezarlık; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.11.1991 tarih ve 2760 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Yalova İli Altmova İlçesi Hersek köyünde boş bir arazi içinde bulunur. Baş taşı dikdörtgen şeklinde olup, taşın üst köşesi kırılmıştır. 15 sıra halinde Osmanlıca yazı mevcuttur. Yazı sıralarının altı kabartılarak birbirinden ayrılmıştır. Yazıda;

 

(Merhum ve Mağfur)  evvel Bozokiuzade-i evvel

Mİr-i âli-kadîr safi mübeşşeren sahib-i ufav Azm-i rah haccedüb geldikte iş bu menzile Erdi emr-i İrcii’den gûşuna savt-ı uvaf. Nez-i ruh eyleyüb, şevk-i İcabetle şen Kıldı hasm-ı nâ-tuvanı bu mahalde itikaf Ravza-i Pak-i Rasülü yad edüb, ister dua Eyleye mevla Baki-u’l Gargad’a çeşmen muzaf Arzu-i hac İle revhan refik eyler size Ey bu yoldan azm-i rah-ı hac eden şevk-i ittisaf Kim bu nâ-kamı dua’yı hayr ile yad eyleye Eylesin mevla hesab-ı ruz-i mahşerden muaf (Asdikası) hasretiyle yazdılar tarihini Hüseyin Bey ruh-i paki eyleye arş-ı mutaf.

Sene-1163 Tarihi ve ifadeleri yer alır.