Kabaklı Köyü’nde Kabaklı Camii (Muratağa Camii)

Kabaklı Köyü’nde Kabaklı Camii (Muratağa Camii):

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Kabaklı Köyü’nde 4 pafta 651 parselde bulunan Kabaklı Camii (Muratağa Camii); Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 28.06.2001 tarih ve 8544 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Kabaklı köyü, köy içi mevkiinde yer alan cami kargir teknikte inşa edilmiştir. Yapı kiremit çatıyla örtülmüş olup, dış cephesi mozaik sıvalıdır. Kuzey batı köşesinde kesme taştan örülü minaresi bulunmaktadır. Cami girişine sonradan konulan kitabede 1897 tarihi okunmaktadır. Dikdörtgen planlı olan caminin mihrap ve minberi geometrik ve bitkisel bezemeli çini plakalarla kaplanmıştır. Mihrap ve minberin daha önceleri mermer olduğu bilinmektedir. Mihrapta yazı kuşakları mevcuttur. Ahşap tavanlıdır. Son cemaat yeri camiye sonradan eklenmiştir.