Kocadere Köyü’nde Yapı Kalıntıları

Kocadere Köyü’nde Yapı Kalıntıları:

Yalova İlçesi, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, 3 pafta, 341–342–343 parseller üzerinde yer alan (341 parsel) Yapı Kalıntıları; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.06.1989 tarih ve 1366 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Kocadere Beldesi 341 parsel üzerinde bulunan yapı, moloz taş, kesme taş ve tuğla malzemeyle almaşık duvar şeklinde örülmüştür. Yapının şuan ki durumundan fonksiyonu anlaşılamamaktadır.