Mehmet Reşat Han Çeşmesi

Mehmet Reşat Han Çeşmesi:

Yüksekliği 3,65, Genişliği 2.20m. dir. Birbiriyle basamaklandırılmış 4×4 m2, 3,20×3,40 m2 iki altıgen podyum üzerinde yerleştirilmiş, çift taraflı hazneli, semerdam çatılı çeşmedir. Sivri kemerli olup, tepe üstünde sonradan yerleştirilmiş alem bulunmaktadır. Podyumu poligonal düzende taşlarla yapılmıştır. Kitabesi 54x 70 cm2 ebatındadır. Çeşme aynalarında mevcut kitabelerin anlamları çeşmenin yan kısımlarına yazılmıştır. (DENİZLERİN VE KARALARIN PADİŞAHI SULTAN REŞAT, HAKKIN DOSTU VE TEVFİKİNE MAZHAR, BÜTÜN HİMMETİ ŞAHANESİ HAYRA YAKIN, CENABI HAK ONU HAYIRLARIN ECRİNE NAİL ETSİN, BU ÇEŞMEDEN SU İÇENLER ŞAD OLSUN ŞİFAYA KAVUŞSUN, SUSAYANLAR SU İÇMEKTEN ASLA GERİ KALMASIN)

Yalova İli, Merkez ilçe Güneyköyde 13 pafta, 1091 parselde bulunan çeşme, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 09.09.2008 gün ve 530 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.