Safran Köyü’nde Değirmen

Safran Köyü’nde Değirmen:

Yalova İli, Merkez Safran Köyü, 4 pafta, 398 parselde bulunan eski Değirmen; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 06.08.1998 tarih ve 4886 sayılı kararı ile tescil edilmişti

Değirmende taş ve tuğla malzeme bir arada kullanılmıştır. Dikdörtgen şeklindedir. Üstü kiremit örtülü olan değirmene ahşap bir kapıyla girilir. Halen ahır ve samanlık olarak kullanılmaktadır.