Şenköy’de Kilise Kalıntısı

Şenköy’de Kilise Kalıntısı:

Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Şenköy, Engere Mevkii, 2 pafta, 116 parselde bulunan Kilise Kalıntısı; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 19.6.1997 tarih ve 4519 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Şenköy’de denize karşı yüksek bir tepeye kurulmuş olan kilise Yalova Merkezine yaklaşık 17 km. uzaklıktadır. Yapılan incelemede 116 parselin denize uzanan engebeli bir arazi olduğu, kilise olarak adlandırılan kalıntıların ise parselin denize doğru çıkıntı yapan uç kesiminde yer aldığı görülmüştür. Günümüze yalnızca batı duvarına ait bazı temel izleri kalan yapının niteliği hakkında herhangi bir fikir edinilememiştir. Mevcut olan duvarlarından kilisede tuğla, yerel taş ve horasan harcı kullanıldığı görülmektedir. Bitki örtüsü yapının üzerini büyük ölçüde kaplamıştır. Yapı geniş bir alana yayılmıştır. Bütünlük göstermez, harap durumdadır.