Sıra Banyolar

Sıra Banyolar:

Yalova ili, Termal İlçesi 397 parselde yer alan Sıra Banyo; Kocaeli Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.11.2010 tarih 1702 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

10 adet küvetli, kurnalı özel kabini olan banyodur.

Sıra Banyo adıyla bilinen bu banyodaki her kabin iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısmı giriş ve soyunma yeri, diğer bölüm ise küvetin ve kurnanın olduğu bölümdür.