Tavşanlı Köyü, Acıçeşme Mevkii’nde Bizans Dönemi Kalıntıları

Tavşanlı Köyü, Acıçeşme Mevkii’nde Bizans Dönemi Kalıntıları:

Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Köyü, Acı Çeşme Mevkii, 32 T II c pafta, 1258 parselde çıkan Bizans Dönemi Kalıntıları; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 12.11.1998 tarih ve 4966 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Bursa Müzesi tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkan kalıntılar arasında Bazilika doğu-batı doğrultuda, üç neflidir. Beden duvarları belirgin olup, 90 cm. kalınlığındadır. Arazi güneyden kuzeye doğru eğimli olduğundan erozyon ve tarımdan dolayı kuzey beden duvarlarından birkaç sıra taş örgüsü kalmıştır. Buna rağmen narteks, güney nef ve apsis duvarları 05 m. ile 1.50 m. Yüksekliğinde korunmuştur. Kilisenin taban döşemesi yok denecek kadar tahrip olmuştur. Yer yer çok ufak çapta mermer plakalardan oluşan taban döşemesine rastlanmış zaman içerisinde mermerlerin bozulmasından dolayı yerlerine kiremit plakalar kullanıldığı gözlenmiştir. Kilisenin planı tam olarak açığa çıkartılmış olup, narteks üç nefli, naos ve apsisten oluştuğu gözlenmiş ve mekânların boyutları tespit edilmiştir. Kilise doğu-batı yönünde 20.70 m., kuzey-güney yönünde 11.40 m. dir. Kilisenin beden duvarları dışında bazı duvar kalıntıları da açığa çıkartılmıştır.