TBMM İdari Bina

TBMM İdari Bina:

Yalova, Termal İlçesi 397 parselde yer alan bina Kocaeli Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.11.2010 tarih 1702 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Kayıtlarda TBMM İdari Bina olarak geçen bu yapı, bugün TBMM Oteli ve dinlenme yeri olarak 37 özel odasıyla,kaplıca sularıyla modern bir merkez olarak hizmet vermektedir.