Termal İlçesi’nde Atölye

Termal İlçesi’nde Atölye:

Yalova, Termal İlçesi 397 parselde yer alan Atölye; Kocaeli Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.11.2010 tarih 1702 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.