Termal İlçesi’nde Bulunan Sinema

Termal İlçesi’nde Bulunan Sinema:
Sinema binası 19.yy. son çeyreğinde inşa edilmiştir. Tek katlı tamamen ahşap malzeme kullanılan yapı dikdörtgen planlı olup, doğu – batı doğrultusunda uzanmaktadır. Sinemayı bir sundurma gibi kapatan beşik çatı, kuzey ve güneyde dışarı taşar.

Dış cephe beyaz boyayla sıvanmış, ahşap çıtalarla kaplanmıştır. Giriş kapılarıyla, sundurmanın oturduğu direkler arasında kalan bölüm gezinme alanı olarak bırakılmıştır. Bu ahşap direklere farklı şekillerde çakılan çıtalar yapıya dekoratif özellik kazandırmıştır.

Bir dönem park otelinin lokantası olarak da kullanılan yapı, Yalova Valiliği ve Milli Saraylar Dairesi Başkanlığının çalışmaları sonucu Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayladığı aslına uygun projeye göre restore ettirilmiş ve Mayıs 2006 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından toplantı salonu, sinema ve kafeterya hizmeti sunmak üzere halkın hizmetine açılmıştır.

Yalova İli, Termal Su Şehri’nde bulunan sinema; İstanbul II nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 22.05.1997 tarih ve 4492 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.