Termal İlçesi’nde Büyük Gazino Binası

Termal İlçesi’nde Büyük Gazino Binası:

Yalova İli, Termal İlçesi’nde 397 parselde bulunan Büyük Gazino Binası; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.05.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Panorama tepesinde bulunan yapı 19 y.y. Sonlarında inşa edilmiştir. Kuzey-Güney doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen bir alanda yer alır. İki katlıdır. Yapı malzemesi tamamen ahşap olup, bağdadi duvarlar görülmektedir. Üst örtüsü dört omuzlu kırma çatıdır.

Otelin Kuzey-Güney ve batı olmak üzere üç girişi bulunmaktadır. Kuzey cephesine bitişik olarak müştemilat bulunur. Bu bölümde taş malzeme kullanılmıştır. Otelin güney cephesi giriş cephesi olması nedeniyle diğer cephelere göre daha süslü tutulmuştur.