Termal İlçesi’nde Büyük Lokanta Binası

Termal İlçesi’nde Büyük Lokanta Binası:

Yalova İli, Termal İlçesi’nde, Gökçedere, Panaroma Tepesi’nde bulunan Büyük Lokanta Binası; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.05.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Panorama tepesi’nde bulunan yapı, 19. y.y. Sonlarında inşa edilmiştir. Kuzey-Güney doğrultusunda uzanır. Taş bir platform üzerinde yükselen bina ahşap malzemeden yapılmıştır.

Doğu cephesine bitişik olarak mutfak bölümü inşa edilmiştir. Bu cephenin sık ormanlarla kaplı olmasından dolayı ayrıntılar gözlenmemektedir. Lokantaya, batı cephede bulunan on basamaklı merdivenle içe doğru girinti yapmış, üstü örtülü bir kapıdan girilmektedir. Giriş bölümü çıkma yapmıştır. Bu bölüm güneybatı ve kuzeybatı bölümlerden yüksek tutulmuştur. İki katlı olarak tasarlanmıştır. Güneybatı bölümünde başlayan teras, ahşap direklerle çatıyı taşımaktadır. Bu direklerin tepe noktasında çıtaların farklı çakılmasıyla oluşan geometrik şekiller gözlenmektedir. Dış cephede terastaki taşıyıcı sistemin oluşturduğu dekoratif unsurlar dışında süsleme bulunmaz.