Termal İlçesi’nde Exedra (Yarım Yuvarlak Yapı)

Termal İlçesi’nde Exedra (Yarım Yuvarlak Yapı):

Yalova İli, Termal İlçesi’nde bulunan Exedra; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.05.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Exedra, 16 m. çapında, 4.30 m. Yüksekliğinde yarım daire şeklindedir. Kilise orman yamacına yaslanmakta olup blok kesme taşlardan ( ortalama 74×45 cm.) Kuru duvar tekniğinde örgü sistemine sahip olup tabandan tavana 8 sıra teşkil etmektedir. Bugün taşıyıcı mimari unsurlardan yalnız l adet sütun ve başlığı insitu olarak ayakta olup diğer sütunlar, parçalar halinde münferit başlık ve sütun kaideleriyle birlikte durmaktadır.

Exedra, yapılış   itibariyle   kesilen   yamaç toprağı,   moloz taşlardan   koruyucu   bir duvarla desteklendirildikten sonra büyük blok taşlardan oluşan istinat duvarıyla çevrelenmiştir