Termal İlçesi’nde Kaynak ve Çevresi

Termal İlçesi’nde Kaynak ve Çevresi:

Yalova İli, Termal İlçesi’nde bulunan Kaynak ve Çevresi; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.05.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Ayrıca, Yalova Kültür Envanterine göre’ de Termal Kaynak ve Çevresi, İstanbul II nolu K.T.V.K.K.’nın 19.01.1996 tarih ve 3995-2 sayılı kararı ile pafta 1,2,9,13,14,15,16,17,18 ve 397 parsel tescil edilmiştir.