Termal İlçesi’nde Köprü

Termal İlçesi’nde Köprü:

Yalova İli, Termal İlçesi’nde, Gökçedere, kaplıca alanında bulunan Köprü; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.05.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Köprü taş malzemeden yapılmış olup, üzeri asfalttır. Demir korkulukları mevcuttur.