Termal İlçesi’nde Kurşunlu Hamam

Termal İlçesi’nde Kurşunlu Hamam:
Roma Dönemi Despot hamamı olarak bilinen yapı, doğu-batı doğrultusunda enine dikdörtgen olarak inşa edilmiştir. Dış cephesi tamamen kargir malzeme ile örülmüş olup, beyaz renge boyanmıştır. Yapı geleneksel Türk hamamlarının plan şemasına uymayan münferit bir planlama gösterir.

Doğu cephesinde dikdörtgen açık bir havuz bulunur. Giriş her ne kadar güney cephesinde verilmişse de doğu cephesi açık havuza baktığı için özel olarak tasarlanmıştır. Soyunmalık bölümü “L” şeklindedir. Burada Türk hamlarında görülen fıskiyeli mermer havuz bulunur. Soyunmalık bölümünün üst örtüsü düz damdır, fakat fıskiyeli havuzun üstü beşik tonozla örtülmüştür. Soyunmalıktan bir kapıyla soğukluğa geçilir. Bu bölüm zeminden pencere hizasına kadar mermer kaplı olup, üzeri beyaz sıvalıdır. Soğukluğun ortasında büyük bir havuz bulunur. Soğukluktan sıcaklığa yuvarlak kemerli bir kapıyla girilir. Ortada daire şeklinde küçük bir havuz bulunur. Havuzun kuzeyinde ve güneyinde yıkanma bölümleri yer alır. Sıcaklık buhar odasına açılır. Buhar odası kare planlıdır ve üstü kurşun kaplı tonozla örtülmüştür.

Süsleme doğu ve güney cephede yoğunlaşmıştır. Kubbe kasnağındaki kabartmalar ilgi çekicidir. Bir çerçeve içinde “Herakles” alt kısmında ise üç azize tasvir edilmiştir.”Herakles” sakallı ve çıplaktır. Başını hafif olarak sola doğru çevirmiştir. Vücudu tam bir atlet vücududur. Sağ eliyle bir ucu yere değen sopanın üzerine dayanmakta sol kolunun üzerinde ise bastonu tutmaktadır. Azizeler uzun elbiseler giymiş ve birbirlerinin ellerinden tutmuşlardır.

Buhar odasının üstünü örten tonozun güney cephesinde mermer bir kitabe yerleştirilmiştir. Kitabesine göre; “16 ASIR EVVEL İNŞA EDİLEN BU HAMAM OSMANLI PADİŞAHLARINDAN II. ABDÜLHAMİD EL GAZİ’ NİN TAHTA ÇIKIŞININ 25. DÖNÜM YILINA RASTLAYAN 1900 SENESİNDE KENDİLERİ TARAFINDAN YENİDEN TAMİR VE İHYA ETTİRİLMİŞTİR” yazmaktadır.

Yalova İli, Termal İlçesi’nde bulunan Kurşunlu Hamam; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 04.05.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.