Termal İlçesi’nde PTT Binası

Termal İlçesi’nde PTT Binası:

Yalova ili , Termal İlçesi 397 parselde yer alan PTT Binası; Kocaeli Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.11.2010 tarih 1702 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.