Termal İlçesi’nde Termal Otel

Termal İlçesi’nde Termal Otel:

Yalova İli, Termal İlçesi’nde 1–2–9–14-15–16 pafta, 397 parselde bulunan Termal Otel; Ulusal Mimarlık Yarışmasıyla elde edilmiş olması nedeniyle; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 06.12.2001 tarih ve 8817 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Termal ilçesi kaplıca işletmesinin yer aldığı 1. Derece arkeolojik doğal ve tarihi sit alanı olarak tescilli 397 parselde yer alan otel ulusal mimarlık yarışmasıyla elde edilmiştir. Mimar Sedat Hakkı Eldem tarafından yapılan bu yapı, Türk yapı sanatında yeni bir akımın ilk örneklerinden biri olması ve Atatürk’le ilgili anıların bulunması nedeniyle önem taşır. Otel mimari planlamasından en küçük ayrıntısına kadar Eldem tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitle tasarımı, saçak ve dışarı çıkma yapan balkonları, düşey hizalanmış yatay pencere sıraları ile onun geleneksel Osmanlı konut mimarisiyle ilişkili özellikler taşıyan ilk ürünüdür.