Termal ilçesi’nde Yaver Köşkü

Termal ilçesi’nde Yaver Köşkü:
Yalova İli, Termal İlçesi’nde bulunan Yaver Köşkü (No:193); Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.05.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

2007’de restore edilmiştir.

Köşk, günümüzde misafirhane olarak kullanılmaktadır.

T.B.M.M. Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlıdır.

Atatürk Evi’nin hemen yakınındaki köşk, Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde (1876-1909) bir dinlenme köşkü olarak yapılmış ve Cumhuriyet Dönemi’nde yaverler köşkü olarak kullanılmıştır. Yapı iki tam kat ve bir çatı katından oluşur. Birinci katı kargir, üst katlar ahşaptır. Dikdörtgen planlıdır. Yapıda tavanlar ahşap olup beyaz boya ile badanalanmıştır.

Giriş bölümü orta kata açılır. Dikdörtgen bir orta sofa karşımıza çıkar. Sofa’nın iki yanına ikişer oda banyo ve mutfak yerleştirilmiştir. Kuzey cephesinde balkon yer alır. Yapının iç kısmında doğu cephesinden ahşap merdivenlerle alt ve üst katla bağlantı kurulur. Üst kat küçüktür, personelin kalması için kullanılmıştır. Alt katta batı cephesinde dikdörtgen şeklinde banyo bulunur. Abdülhamid’in annesine ait olduğu bilinir. Banyonun ortasında havuz yer alır ve bu havuza basamakla inilir. Restorasyon esnasında havuzun üstü camla kapatılmıştır.

Saçaklı dik çatı, çatı katı penceresinin bulunduğu üçgen alınlık, üst dış cephe ve ikinci kattaki verandayı taşıyan kolonların başlıkları sahip oldukları süsleme özellikleriyle, art Nouveau üslubunu yansıtmaktadır. Köşk’teki eşyalar restorasyon sırasında yenilenmiş olup, modern mobilyalarla döşenmiştir. Yapı günümüzde T.B.M.M misafirhanesi olarak kullanılmaktadır.