Termal İlçesi’ndeki Taş Otel (Şimdiki Müdüriyet)

Termal İlçesi’ndeki Taş Otel (Şimdiki Müdüriyet):

Yalova, Termal İlçesi 397 parselde yer alan otel; Kocaeli Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.11.2010 tarih 1702 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Termal İlçe’sindeki eski yapılarından biridir. Taş Otel olarak bilinen yapı, Bugün müdüriyet binası olarak kullanılmaktadır.