Yalova Güneyköy Eski Camii

Yalova Güneyköy Eski Camii:

Güneyköy Köy içi Mevkii, sit dışı Güneyköy tüzel kişiliğine ait 157 ada 5 parselde yer alan camii Kocaeli Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04/05/2011 tarih 1963 sayılı kararı il tescil edilmiştir.

Eski Cami olarak anılan bu caminin Sultan Reşat tarafından çeşme ile birlikte köye yaptırıldığı belirtilmektedir. Şeyh Şerafeddin Dağıstani’nin burada bir çok öğrenci yetiştirmiştir. Bu cami Yunan istilası sırasında tahrib edilmiştir.