Yalova Halk Eğitim Merkezi

Yalova Halk Eğitim Merkezi:

Yalova İli, Merkez, 1 pafta, 34 Ada, 9 parselde yer alan Halk Eğitim Merkezi Binası’nın Cumhuriyet Dönemi mimari özellik taşıdığı için, İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 19.01.1996 tarih ve 3998 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.