Yalova Merkezde Değirmen

Yalova Merkezde Değirmen:

Yalova İli, Merkez Bahçelievler Mahallesi, 31 Pafta, 2310 Ada, 7 parselde bulunan Eski Değirmen; İstanbul II nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 04.08.2000 tarih ve 5744 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Yalova Belediyesi’nce Hacı Bektaşi Veli Anadolu Vakfı (cemevi) olarak kullanımı öngörülen ikinci yapılanma projesi b.k.t.v.k.b.k/ nün 01.07.2004 gün 10637 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.